Nye bilder

Fra avdeling til institutter, fra høgskole til universitet

Denne ORIGO-bloggen er nå utelukkende et historisk vitnesbyrd om hvordan den gamle avdeling for natur- og realfag ved Høgskolen i Nesna drev sitt informasjonsarbeide. Hverken denne bloggen eller undertegnede representerer den tidligere Høgskolen i Nesna eller det nye Nord universitet.

HiNE var blant de første institusjonene i Nord-Norge, og den første på Helgeland, med egne websider i februar 1995. I studieåret 1996-97 var man klar med web som distribusjonskanal for fjernundervisning, man startet eksperimentering med CuSeeMe fra 1996, og fra 2006 satte HiNE sin informatikk-seksjon ut i livet det vi i dag kjenner som MOOC lenge før NTNU oppfattet hva nettbasert undervisning var for noe. HiNe var sågar blant de første utdanningsinstitusjoner med internasjonalisering innen e-læringsmoduler. Med en slik forhistorie var det logisk at den gamle avdeling for natur- og realfag benyttet ORIGO som informasjonsverktøy, både eksternt og internt.

Opphør

Fra og med 1.08.2011 opphører avdeling for natur-og realfag å eksistere, og de fire seksjonene blir fordelt på de to gjenværende dekaner ved HiNe.

  • Matematikk og naturfag legges inn under avdeling for pedagogikk og sykepleie, ved dekan Even Næss

Takk Helgeland!

Kjære Helgeland,

Et akademisk år er snart omme og det er tid for å gjøre sitt bestikk før sekken atter aksles for nye utfordringer i et nytt akademisk år.

Nok et kull med lektorer klare for lærergjerning i naturfag

Tre dyktige lektorer er klare for skoleverket

I går og i dag forsvarte tre kandidater sine masteroppgaver i naturfagsdidaktikk med glans, og kunne dermed gå inn i rekken av naturfaglektorer utdannet fra Høgskolen i Nesna sin masterutdanning i profesjonsrettet naturfag.

Nye Masterstudenter i naturfag klare til høring

Foredrag om uteskole, hjemmelekser og karakterer.

Mandag og tirsdag holder  3 masterstudenter  åpne foredrag (prøveforelesing) om sin forskning om uteskole i ungdomsskolen, hjemmelekser i ungdomsskolen og karakterer i barneskolen.

Visjon for campus Mo i Rana

HiNe har vært etablert med studiested i Rana siden 1998

Dekan Per A. Godejord ved avdeling for natur- og realfag er invitert av det avtroppende høgskolestyret til å fremlegge sin visjon for HiNe sitt studiested i Mo i Rana. Fremlegget skal skje i styremøtet den 9. juni og er en av Godejord sine siste oppdrag som dekan ved HiNe.

Idrettslektor ved HiNe får kulturpris

Høgskolelektor i idrett ved HiNe, og trener for Nesna IL, Magne Steiro, fikk Nesna kommune sin kulturpris for sin innsats for barn og unge innen fotballen

Hvert år deler Nesna kommune ut en kulturpris, og i år var intet unntak. For en fullsatt aula ved Nesna skole delte rektor Hanne Davidsen ut kulturprisen 2011 til høgskolelektor i idrett, og fotballtrener for Nesna IL, Magne Steiro. Prisutdelingen ble foretatt under festforestillingen den 17. mai og applausen var både langvarig og entusiastisk da prisvinneren ble annonsert.

SAK-møte i Bodø

Kontorsjef ved SEVU, Tom Erik Holteng

I forbindelse med SAK-prosessen rundt fleksible studier og e-læring, var dekan Per A. Godejord fra avdeling for natur- og realfag, HiNe i møte med kontorsjef Tom Erik Holteng ved SEVU, UiN.

Lunsjmøte på campus Rana

Fra venstre: Anne-Line Davidsen og Anneke Leenheer fra UiN, studiested Rana

Tradisjonen tro møttes representanter for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, avdeling for natur- og realfag, sine studiesteder i Rana til lunsjmøte. Denne gangen var det HiNe sine lokaler i Midtregate som var møteplass for en uformell samtale mellom studiestedsleder Anne-Line Davidsen og fagansvarlig for organisasjon og ledelse Anneke Leenheer fra Universitetet i Nordland, og dekan Per A. Godejord, utdanningsleder Laila J. Matberg, samt fagansatte fra HiNe som var tilstede på studiestedet.

Bra med søkere til avdeling for natur- og realfag

Kunnskapsdepartementet går live på nett med studenttallene

Nå klokken 1300 legges tallene fra det samordnede opptaket frem i en direkte sending via Kunnskapsdepartementets websider, men for avdeling for natur- og realfag er de foreløpige tallene (foreløpige fordi opptaket her stadig er åpent) fra det lokale opptaket vel så spennende.

Annonse

Blogg for avd. for natur- og realfag, HiNE, 2008 - 2011

Følges av 27 medlemmer.

[NB! Disse sidene er nå utelukkende bevart som historisk vitnesbyrd og representerer ikke lengre HiNe som institusjon NB!] Høgskolen i Nesna har vært på Web siden februar 1995, og var da første institusjon i Nordland med egen webserver, og nummer tre i Nord-Norge, bare “slått” av Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. Siden den gang har utviklingen gått raskt og i dag står HiNe ved et veiskille. Skal vi gå aktivt i gang med å benytte Web 2.0 i vår virksomhet, eller skal vi holde oss til Moodle? Denne sonen er en del av arbeidet ved Avdeling for Natur- og Realfag med å utforske Web 2.0 som arena og verktøy for undervisning både i Informatikk og ved andre realfagstudier. Her håper vi også å kunne gi ny informasjon til folk flest, og få våre samarbeidspartnere og støttespillere med i aktiv diskusjon innenfor tema som angår natur- og realfag.. Mer om sonen

Origo Blogg for avd. for natur- og realfag, HiNE, 2008 - 2011 er en sone på Origo. Les mer